ข่าวสาร

พิธีรับมอบหนังสือจากศาสตราจารย์ เฉิน ฉังยู


วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม Kids Inspiration ปีที่ 3 ครั้งที่ 2


วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

การสำรวจเอกสารโบราณประเภทจารึก อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง


วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณ จาก สิรณะ หริมเทพาธิป


วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม NLT EDUTAINMENT ปีที่ 3 ครั้งที่ 2


วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่าน
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1


วันที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้า
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ผอ.สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่นักศึกษา ม.สวนดุสิต


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

รศ.ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์ บริจาคเอกสารโบราณให้แก่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ในนามของ "ทายาทเจ้าพระยามุขมนตรี"


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ 2563 จ.ราชบุรี


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดราชบุรี ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ผอ.สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าประชุมและเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.00 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

เจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30-12.00 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 3 ครั้งที่ 1


วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.00 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม Kids Inspiration ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 "คิดดี วิถีไทย​ Kids​ for Fun"


        วันที่ 16 พฤศจิกายน​ พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น นายพนมบุตร​ จันทรโชติ​ ​รองอธิบดีกรมศิลปากร​ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน Kids Inspiration เสาร์สนุก​ สุขหรรษา​ "คิดดี วิถีไทย​ Kids​ for Fun" โดยมีนางสาวกนกอร​ ศักดาเดช​ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติกล่าวรายงาน​ มีนักเรียน ครู​ และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน​ ณ​...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีเปิดนิทรรศการ "พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค"


วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค" โดยมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงานและนำเยี่ยมชมนิทรรศการ ทั้งนี้มีข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีประมาณ 40 คน ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ      ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมการสำรวจเอกสารโบราณประเภทจารึก ณ พระอุโบสถวัดไก่เตี้ย กรุงเทพฯ


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินการสำรวจเอกสารโบราณประเภทจารึก ณ พระอุโบสถวัดไก่เตี้ย กรุงเทพมหานคร โดยเชิญ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานครั้งนี้ ซึ่งคณะนักภาษาโบราณได้สำรวจ จัดทำสำเนาและถ่ายภาพจารึกบริเวณฐานทับเกษตรขององค์พระประธาน จำนวน 1 รายการ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาดูงาน ณ ห้องบริการเอกสารโบราณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30-16.30 น. อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรวม 16 คน เข้าศึกษาดูงานในส่วนของห้องบริการเอกสารโบราณ เพื่อเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการระบบสารสนเทศท้องถิ่นและมรดกทางวัฒนธรรม และสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคสนามจากแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ นำคณะบรรณารักษ์และผู้แทนบริษัท FUTURENURI จากประเทศเกาหลี เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ได้นำคณะบรรณารักษ์จากห้องสมุดรัฐสภาแห่งประเทศเกาหลี จำนวน 3 ท่าน และผู้แทนบริษัท Futurenuri จากประเทศเกาหลี จำนวน 2 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 35 ท่าน เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) กล่าวต้อนรับและนำชม
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

หน้า