กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่เผยแพร่ : 05 มิถุนายน 2024


  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี สำนักหอสมุดแห่งชาติได้จัดกิจกรรมจิตอาสารวมใจทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุดแห่งชาติ ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น.  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมศิลปากร (นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์) เป็นประธานเปิดกิจกรรม และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม) กล่าวรายงานถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน กิจกรรมดังกล่าวนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติที่มีจิตอาสามาร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุดแห่งชาติให้มีความสะอาดและสวยงาม