กิจกรรม "ดนตรีนานาสาระ" ประจำปี 2567

วันที่เผยแพร่ : 08 มิถุนายน 2024


วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30-16.00 น. หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ กิจกรรม "ดนตรีนานาสาระ" ประจำปี 2567 การแสดงดนตรี “เจื้อยแจ้วจำนรรจ์ รำพันเพลงครู” การบรรเลงและขับร้องบทเพลงจากผลงานการประพันธ์คำร้องและทำนองของศิลปินแห่งชาติ โดยวงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ควบคุมวงโดย นายธนู รักษาราษฎร์ พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ คุณวินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ขับร้อง-เพลงไทยสากล) ประจำปี 2562 โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน และนางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงาน ขับร้องบทเพลงโดย คุณมานิต  ธุวะเศรษฐกุล, คุณณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้, คุณโฉมวิลัย ยูฮันเงาะ, คุณถิรวัฒน์ ศรีสุรางค์, คุณธนิษฐา  นิลบุตร และคุณรัฐพงศ์ ปิติชาญ ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 183 คน ณ ห้องจัดแสดงชั้น 2 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สำนักหอสมุดแห่งชาติ