กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม : การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แรกมีการพิมพ์

วันที่เผยแพร่ : 08 มิถุนายน 2024


วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม : การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แรกมีการพิมพ์  เป็นกิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม วิทยากรโดย  •นางอัจฉรา จารุวรรณ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  •นางสาวรวิวรรณ พุฒซ้อน บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  •นายยุทธนาวรากร แสงอร่าม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ •ดำเนินรายการโดย นางสาวอุดมพร เข็มเฉลิม บรรณารักษ์ชำนาญการ  ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังความรู้จากชุดเอกสารกลุ่มแรกๆ ที่จัดพิมพ์ในสังคมไทยตลอดจนวิวัฒนาการการพิมพ์ของไทย