ผู้อำนวยการฝ่ายวัฒนธรรม สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย พร้อมผู้ติดตาม เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2024


วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการฝ่ายวัฒนธรรม สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand) พร้อมผู้ติดตาม เข้าศึกษาดูงานที่หอสมุดแห่งชาติในฐานะที่เป็นแหล่งภูมิปัญญาสำคัญของประเทศไทย และประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยมี นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมให้การต้อนรับ