ปิดบริการ 3 มิถุนายน 2567

วันที่เผยแพร่ : 23 พฤษภาคม 2024


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี