กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567

วันที่เผยแพร่ : 20 พฤษภาคม 2024


วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 โดยมีนางสาวศิริรัตน์ ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ และนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรของทั้ง 3 สำนัก ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสวนหย่อมด้านหน้าอาคารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ