Library of Ministry of Economy and Finance ประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ : 21 พฤษภาคม 2024


วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร บรรณารักษ์ นักจดหมายเหตุ และล่าม จาก Library of Ministry of Economy and Finance ประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมและประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านระบบการจัดการห้องสมุดและการดำเนินงานโดยภาพรวมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมี ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมให้การต้อนรับ