ปิดบริการในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วันวิสาขบูชา

วันที่เผยแพร่ : 21 พฤษภาคม 2024


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เนื่องในวันวิสาขบูชา