พิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง "เมนูสำรับ กับข้าวเจ้านายในราชสำนักสยาม"

วันที่เผยแพร่ : 18 พฤษภาคม 2024


วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดพิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง "เมนูสำรับ กับข้าวเจ้านายในราชสำนักสยาม" โดยมีนางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธี และมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ ห้องวชิรญาณ 2-3 อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โอกาสนี้ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ ที่ปรึกษากรมศิลปากร นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร นางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และข้าราชการกรมศิลปากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย   สำหรับนิทรรศการ เรื่อง "เมนูสำรับ กับข้าวเจ้านายในราชสำนักสยาม" จัดแสดงหนังสือ ตำรา เอกสารโบราณ ภาพประกอบ และสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวกับอาหารชาววัง หรือที่เรียกอีกอย่างว่ากับข้าวเจ้านาย ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความประณีตและวิจิตรบรรจงแบบไทย ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี  ณ ห้องวชิรญาณ 2-3 อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ