เจ้าหน้าที่ระดับสูงหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ สุ่นประเสริฐ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ : 01 พฤษภาคม 2024


วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. Ms. Kate Zwaard, Associate Librarian for Discovery & Preservation Services และ Ms. Hannah Sommers, Associate Librarian for Researcher and Collection Services เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ สุ่นประเสริฐ Head of Library of Congress, Bangkok Office เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ โดยมี นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมให้การต้อนรับ