ปิดบริการ 4 และ 6 พฤษภาคม 2567

วันที่เผยแพร่ : 02 พฤษภาคม 2024


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม 2567 เนื่องในวันฉัตรมงคล และวันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล