ปิดบริการ 10 พฤษภาคม 2567

วันที่เผยแพร่ : 02 พฤษภาคม 2024


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เนื่องในวันพืชมงคล