กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ครั้งที่ 2 เรื่อง ชวนคิด(ส์) ชวนเล่น : จักรวาลนฤมิตร Kids Inspiration

วันที่เผยแพร่ : 29 เมษายน 2024


วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ครั้งที่ 2 เรื่อง ชวนคิด(ส์) ชวนเล่น : จักรวาลนฤมิตร Kids Inspiration โดยมีนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ กล่าวรายงาน ณ มุมเด็กและเยาวชน ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เด็กในช่วงปิดภาคเรียน ด้วยการเพิ่มความน่าสนใจให้กับการอ่านผ่านการใช้ Metaverse ซึ่งสะดวกสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่อื่น ๆ ที่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางมาอ่าน ณ #หอสมุดแห่งชาติ รูปแบบกิจกรรมเน้นส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ Metaverse  หรือโลกเสมือน ผ่านแอปพลิเคชั่น Spatial แพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างและเชื่อมต่อกับโลกเสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) ซึ่งสามารถสร้างพื้นที่เสมือนจริงที่ผู้คนสามารถเข้ามาพูดคุยและตอบโต้กันผ่าน Avatar ได้