ขอเชิญชวนชมนิทรรศการออนไลน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่เผยแพร่ : 29 เมษายน 2024


กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนชมนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หัวข้อ "ข้าราชการยุคใหม่ พัฒนาประเทศไทย ใส่ใจประชาชน" ผ่านเว็บไซต์ www.thaicivilserviceday.com