สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการ 12-16 เมษายน 2567

วันที่เผยแพร่ : 02 เมษายน 2024


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 12-16 เมษายน 2567  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดราชการป็นกรณีพิเศษ