ปิดบริการ 23 ตุลาคม 2566

วันที่เผยแพร่ : 19 ตุลาคม 2023


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันปิยมหาราชขออภัยในความไม่สะดวก