ปิดบริการ 13 ตุลาคม 2566

วันที่เผยแพร่ : 06 ตุลาคม 2023


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขออภัยในความไม่สะดวก