กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ

วันที่เผยแพร่ : 28 กันยายน 2023


วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ  โดยนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ  พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน  ณ บริเวณเสาธงชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460