ปิดบริการ 2 กันยายน 2566

วันที่เผยแพร่ : 30 สิงหาคม 2023


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 2 กันยายน 2566 เนื่องจากจะมีการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปีขออภัยในความไม่สะดวก