กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 5

วันที่เผยแพร่ : 10 สิงหาคม 2023


วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายบพิตร วิทยาวิโรจน์) กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานและมอบของที่ระลึกให้กับ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศานนท์  หวังสร้างบุญ วิทยากร ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566  การเสวนาเรื่อง "มหานครการอ่านแห่งชาติ" มี นายบารมี  สมาธิปัญญา นักวิชาการเผยแพร่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ กิจกรรมครั้งนี้ มีบุคลากรกรมศิลปากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจและร่วมกิจกรรม ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ และมีการติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติ