กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 6 ครั้งที่ 5

วันที่เผยแพร่ : 09 สิงหาคม 2023


วันที่ 9 ส.ค. 2566 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 6 ครั้งที่ 5 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566) ในหัวข้อ แทนคำบอกรักด้วยการ์ดวันแม่  ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน สำนักหอสมุดแห่งชาติ มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครู นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวรนาถ และโรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม รวมทั้งบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 97 คน  และมีการเข้าถึงการถ่ายทอด ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมนี้เป็นการสอนการทำการ์ดวันแม่ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม เป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  สามารถนำไปมอบให้คุณแม่ได้ในวันแม่แห่งชาติ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขและความสนุกสนาน เกิดความภาคภูมิใจในการประดิษฐ์การ์ดวันแม่ของตนเอง  รวมทั้งได้รับของที่ระลึกจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ