กิจกรรมอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ

วันที่เผยแพร่ : 12 กรกฎาคม 2023


วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-15.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ "รู้รักษ์ภาษาไทย ไปกับการอ่าน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปี 2566 โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต้อนรับ และ นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายการ  กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปรักการอ่าน และเผยแพร่ สร้างการเรียนรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในด้านความรู้และความบันเทิง กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม 1. ตะกร้าเสี่ยงทาย คำไทยไหนถูก 2.สะกดคำให้เร็วไว สะกดไทยให้ลงตัว 3. ต้นกำเนิดเกิดภาษา 4.คำไหนใช่ ลองทายดู และ 5.จับคู่สุภาษิตไทย ทั้งนี้สำนักหอสมุดแห่งชาติยังได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักการสังคีต หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ และหอสมุดแห่งชาติชลบุรี มาร่วมจัดกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน  228  คน