โครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566

วันที่เผยแพร่ : 23 มิถุนายน 2023


วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566 การอภิปรายประกอบการแสดงหุ่นกระบอกไทย เรื่อง "พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อ" โดยนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธี มีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน การอภิปรายประกอบการแสดงหุ่นกระบอกไทย เรื่อง "พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อ" ได้รับความอนุเคราะห์จากบ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทยมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้มีบุคลากรกรมศิลปากร ประชาชนทั่วไป คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ อีกด้วย