ปิดบริการ 17 พฤษภาคม 2566

วันที่เผยแพร่ : 15 พฤษภาคม 2023


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวันพืชมงคล ขออภัยในความไม่สะดวก