ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก "Kids Inspiration" ปีที่ 6 ครั้งที่ 3

วันที่เผยแพร่ : 09 พฤษภาคม 2023


สำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญเข้ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก "Kids Inspiration" ปีที่ 6 ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "กังหันลั้นลา หรรษาหน้าร้อน" ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ