ราชบัณฑิต และภาคีสมาชิกสำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ : 08 พฤษภาคม 2023


วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ราชบัณฑิต และภาคีสมาชิกสำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จำนวน 37 คน เข้าเยี่ยมชมห้องบริการเอกสารโบราณ ห้องบริการหนังสือหายาก และหอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวต้อนรับและร่วมนำชม