กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนลายรดน้ำลงบนไม้"

วันที่เผยแพร่ : 01 พฤษภาคม 2023


วันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนลายรดน้ำลงบนไม้" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ร.ศ. 242 ชมตู้ลายทอง สืบสานงานศิลป์ โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมฝึกอบรม มีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายการ โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร มีพระสงฆ์ ประชาชนทั่วไป นักเรียนและนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ