สำนักหอสมุดแห่งชาติ รับมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่เผยแพร่ : 15 มกราคม 2023


วันที่ 13 มกราคม 2566​ เวลา 14.45 น. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดแห่งชาติ รับมอบของขวัญจากบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะนำมาเป็นของรางวัลในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ​ ประจำปี 2566