กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่เผยแพร่ : 15 มกราคม 2023


วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน  นางรักชนก โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมในงาน มีกิจกรรมและเกมส่งเสริมความรู้ อาทิ จิ๊กซอว์รู้หน้าที่  บิงโกมีวินัย  เข็ดกลัดใฝ่ความดี  เรียงรู้สู่ปัญญาฯ  ได้รับความสนใจจากเด็กๆและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมจำนวนมาก