ปิดบริการชั่วคราว วันที่ 15 มกราคม 2566

วันที่เผยแพร่ : 13 มกราคม 2023


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการชั่วคราวในวันที่ 15 มกราคม 2566 เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสนจะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ขออภัยในความไม่สะดวก