ปิดบริการ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566

วันที่เผยแพร่ : 27 ธันวาคม 2022


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566เนื่องในวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ และวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวก