ปิดบริการ 16-18 พฤศจิกายน 2565

วันที่เผยแพร่ : 09 พฤศจิกายน 2022


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เนื่องในวันหยุดราชการในกรณีพิเศษ ช่วงการประชุมเอเปค ครั้งที่ 29  ขออภัยในความไม่สะดวก