อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ : 25 ตุลาคม 2022


วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 13 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย รวมถึงได้ทำความรู้จักกับบริการต่าง ๆ ของหอสมุดแห่งชาติ