ข้าราชการและนักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหารเข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ : 18 ตุลาคม 2022


วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ข้าราชการและนักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร จำนวน 56 นาย เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการทัศนศึกษาและดูงานในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร