อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนานาชาติรัชต์ภาคย์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ : 05 ตุลาคม 2022


วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-11.00 น. อาจารย์และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนนานาชาติรัชต์ภาคย์ จำนวน 22 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้การใช้บริการห้องสมุดและเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง รวมทั้งได้ฝึกการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนโดยแหล่งเรียนรู้ต่างๆ