ปิดบริการ 13-14 ตุลาคม 2565

วันที่เผยแพร่ : 04 ตุลาคม 2022


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ขออภัยในความไม่สะดวก