ปิดบริการ 23-24 ตุลาคม 2565

วันที่เผยแพร่ : 04 ตุลาคม 2022


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 23-24 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันปิยมหาราชและวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช ขออภัยในความไม่สะดวก