พิธีเปิดนิทรรศการ “ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต”

วันที่เผยแพร่ : 16 กันยายน 2022


วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร และนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต” โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ นิทรรศการ “ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบอายุ 100 ปี ของศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต วันที่ 15 กันยายน 2565 นำเสนอประวัติและผลงานของศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ให้ผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งได้ทราบถึงคุณูปการของศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ผู้วางรากฐานงานห้องสมุดในประเทศไทยให้ก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับในวงการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้ - 27 กันยายน 2565 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.30 น. และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ