พิธีเปิดและแถลงข่าวโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

วันที่เผยแพร่ : 08 กันยายน 2022


วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้จัดพิธีเปิดและแถลงข่าวโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร "กิจกรรมกรมศิลป์ร่วมมือ คณะสงฆ์ร่วมใจ อนุรักษ์ สืบสาน อ่านแปล ใบลาน" โดยมีอธิบดีกรมศิลปากร (นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ) เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธีดังกล่าว และมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook live: National Library of Thailand