ปิดบริการชั่วคราว วันที่ 27 สิงหาคม 2565

วันที่เผยแพร่ : 26 สิงหาคม 2022


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการชั่วคราวในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 เนื่องจากจะปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในอาคาร ขออภัยในความไม่สะดวก