ปิดบริการ 28-29 กรกฎาคม 2565

วันที่เผยแพร่ : 11 กรกฎาคม 2022


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 28-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษขออภัยในความไม่สะดวก