ปิดบริการ 13-15 กรกฎาคม 2565

วันที่เผยแพร่ : 06 กรกฎาคม 2022


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ขออภัยในความไม่สะดวก