ปิดบริการ 4 พฤษภาคม 2565

วันที่เผยแพร่ : 25 เมษายน 2022


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เนื่องในวันฉัตรมงคล ขออภัยในความไม่สะดวก