ปิดบริการ 13-15 เมษายน 2565

วันที่เผยแพร่ : 04 เมษายน 2022


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 13-15 เมษายน 2565 เนื่องในวันสงกรานต์ ขออภัยในความไม่สะดวก