ผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักหอสมุดวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ : 12 มีนาคม 2020


วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 -11.30 น.