กรมศิลปากรและสำนักหอสมุดแห่งชาติเข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ “อัศจรรย์วันว่าง” ปี 2563

วันที่เผยแพร่ : 23 กุมภาพันธ์ 2020


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.​ 2563 เวลา 12.30​ - 18.00 น.​ กรมศิลปากรและสำนักหอสมุดแห่งชาติเข้าร่วมงานแถลงข่าวปิดเทอมสร้างสรรค์​ "อัศจรรย์วันว่าง" ปี 2563 และร่วมออกบูธกิจกรรมส่งเสริมการอ่า