โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3

วันที่เผยแพร่ : 21 กุมภาพันธ์ 2020


วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมโดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3