สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยคณะทำงาน NLT Smart Library ดำเนินการจัดมุมให้บริการ "Smart Library" ณ หอสมุดแ่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นครพนม

วันที่เผยแพร่ : 14 กุมภาพันธ์ 2020


สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยคณะทำงาน NLT Smart Library ได้เข้าดำเนินการติดตั้งและเตรียมความพร้อมการให้บริการมุม Smart Library ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นครพนม ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563