แกนนำจิตอาสาจากศูนย์ครอบครัวพอเพียงที่ร่วม "โครงการบรรพชาสามเณรทั้งแผ่นดิน จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ปีที่ 3 แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ : 04 ตุลาคม 2019


วันนี้ (4 ตุลาคม พ.ศ. 2562) เวลา 09.30-11.30 น.